Αγαπητέ Επισκέπτη

Το Δικηγορικό Γραφείο δημιουργήθηκε με ζήλο στην Αθήνα το 1977. Η λειτουργία του στηρίχθηκε στην επιστημονική κατάρτιση, στο σύστημα οργάνωσης στην άρτια μεθοδολογία και στην αναζήτηση – εφαρμογή της Νομικής και Πραγματικής κατάστασης των δεδομένων.

Στη διαδρομή του χρόνου αποκτήθηκε εμπειρία, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις, διευρύνθηκε ο κύκλος δραστηριότητας. Έγινε σημαντική επένδυση γνώσεων και εμπειρίας σε κλάδους του Δικαίου όπως Χωροταξία, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο, με πελατειακή αναφορά και συνεργασίες σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Η εγκατάσταση και οι συνθήκες εργασίας αποτελούσαν πάντοτε πρωταρχικό παράγοντα βελτίωσης προς όφελος των συνεργατών και των πελατών. Οι εξοπλισμοί, η μηχανοργάνωση και το περιβάλλον εργασίας ήταν πάντοτε στις προτεραιότητες.

Το ανθρώπινο δυναμικό με πλήρη συνεργασία, υψηλή κατάρτιση και άριστη γνώση αποτελούν το βασικό μοχλό λειτουργίας του Δικηγορικού γραφείου.

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στη σελίδα μας στο Facebook "L. Leonidou & Associates Law Office"